ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จัดกิจกรรมโครงการถังขยะอินทรีย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

     วันที่  9  กันยายน   2564  เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดกิจกรรมโครงการถังขยะอินทรีย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  ณ.อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส