ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชน

        วันที่ 10  กันยายน  2564 เวลา 08.00  น องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ร่วมกับ อำเภอตากใบ สาธารณสุขอำเภอตากใบ ,โรงพยาบาลตากใบ ,อสม และบัณฑิตอาสา จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพร่อนและตำบลบางขุนทอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชุมชน