ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ร่วมสู้ภัย โควิด-19 ไปด้วยกัน

          วันที่  19 กรกฏาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพร่อนและตำบลเจ๊ะเห ร่วมสู้ภัย โควิด-19 ไปด้วยกัน