ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชุมชี้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติตัวของผู้ที่สัมผัสโรคโควิด-19

          วันที่ 15  กรกฏาคม 2564  เวลา 10.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประชุมชี้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติตัวของผู้ที่สัมผัสโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูง  ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  หมู่ 6  ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส