ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ติดตั้งป้ายประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

          วันที่  21  กรกฏาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ติดตั้งป้ายประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประตูระบายน้ำบ้านท่าพรุ หมู่ 3 บ้านท่าพรุ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส