ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการคนสร้างงาน งานสร้างสุขและสนุกกับการทำงานประจำปี 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดโครงการคนสร้างงาน งานสร้างสุขและสนุกกับการทำงานประจำปี 2563 โดยมี ส.ต.ท.สมพงค์ เขียวเล่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบขององค์กรส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมบูมฟอร์เรส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา