ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการคนสร้างงาน งานสร้างสุขฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดโครงการคนสร้างงาน งานสร้างสุขและสนุกกับการทำงานประจำปี 2563 โดยมีคณะท่านวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 15 จังหวัดสงขลา มาให้ความรู้ระบียบงานการคลัง ณ โรงแรมบูม ฟอร์เรส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด