ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนประจำปี2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปี 2563 โดยนายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดนภาราม หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด