ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 (ครั้งที่3/64)

     วันที่  8  กันยายน   2564  เวลา 13.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 (ครั้งที่3/64) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส