ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลงพื้นที่สอบสวนโรคและกักตัวผู้ที่เสี่ยงสัมผัสจากผู้ที่มีผล ATK pos

anigif.gif - 326.72 kB

วันที่  1   กันยายน  2564 เวลา 14.00 น นายกาหลง  แดงสุวรรณ   นายกอบต. พร่อน  พร้อมด้วยพนักงาน อบต.พร่อน  เจ้าหน้าที่ รพสต.พร่อน ,เจ้าหน้าที่รพสต. บ้านโคกยาง และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สอบสวนโรคและกักตัวผู้ที่เสี่ยงสัมผัส โรคcovid 19 ที่บ้าน จากผู้ที่มีผล ATK pos และเยี่ยมผู้กักกันที่เสี่ยงต่อโรคโควิด 19 จำนวน 4 ราย ณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

1.jpeg - 128.36 kB

2.jpeg - 121.63 kB

3.jpeg - 106.25 kB

4.jpeg - 121.74 kB

5.jpeg - 230.72 kB

6.jpeg - 164.37 kB

7.jpeg - 160.06 kB