ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวที่เสี่ยงต่อโรคโควิด ม.2 ม.5

anigif.gif - 893.20 kB

วันที่  30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน พร้อมด้วยพนักงานอบต.พร่อน และเจ้าหน้าที่ รพสต พร่อน,เจ้าหน้า รพสต บ้านโคกยาง ,บัณฑิตอาสา และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวที่เสี่ยงต่อโรคโควิดที่บ้าน ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  10 ราย

1.jpeg - 133.88 kB

2.jpeg - 137.23 kB

3.jpeg - 129.58 kB

4.jpeg - 107.72 kB

5.jpeg - 111.82 kB

6.jpeg - 134.37 kB

7.jpeg - 96.43 kB

8.jpeg - 113.04 kB

9.jpeg - 96.66 kB

10.jpeg - 120.16 kB

11.jpeg - 233.87 kB

12.jpeg - 213.90 kB