ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวที่เสี่ยงต่อโรคโควิด

          วันที่  1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวที่เสี่ยงต่อโรคโควิดที่บ้าน ณฺ หมู่ที่ 1  บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส