ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รประเมินเพื่อคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม

          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร้อมด้วย นางสาวอรทัย ทองคุปต์ ปลัด อบต.พร่อน   ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม และการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ  ณ กศน.ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส