ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการพ่อแก่แม่แก่ชวนเดินชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

วันที่  11  พฤศจิกายน  2563   เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประชุมสรุปโครงการพ่อแก่แม่แก่ ชวนเดินชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 จากการดำเนินงานมีรายได้จากการขายเสื้อ คงเหลือเป็นเงิน 30,097 บาท ได้มอบให้ ชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรมดำเนินการต่อไป

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด