ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ร่วมปลูกหญ่า ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร้อมด้วย รองนายก อบต. ,ปลัด อบต.,พนักงาน อบต.พร่อน,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่ทหาร/ตำรวจ/อส.,ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้า โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด