ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

พิธีเปิดโครงการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ฯ

ันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยนายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน มอบหมายให้ นายธนิต ทองคุปต์ รองนายก อบต.พร่อนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส