ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

พิธีเปิดโครงการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ฯ

ันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยนายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน มอบหมายให้ นายธนิต ทองคุปต์ รองนายก อบต.พร่อนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด