ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่3

วันที่  17  กรกฏาคม 2563  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตากใบ ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  หมู่ที่  3 บ้านท่าพรุ และหมู่ 4  บ้านบางน้อย  ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด