ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 21  เมษายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุโดยนายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน กล่าวรายงาน มี ผู้แทน ผบ.ฉก.นธ.30 ผู้แทน ผกก.สภ.ตากใบ กำนัน เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่ ต.เจ๊ะเห หมู่ที่ 2  อ.ตากใบ จ. นราธิวาส

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด