ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุโดยนายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายกาหลง แดงสุวรรณ์ นายก อบต.พร่อน กล่าวรายงาน มี ผู้แทน ผบ.ฉก.นธ.30 ผู้แทน ผกก.สภ.ตากใบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดนภาราม ต.พร่อน อ.ตากใบ จ. นราธิวาส

            

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด