ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

มอบห้องสุขาแก่กลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง

          วันที่  8  กรกฏาคม 2564  เวลา 13.00 น นายกาหลง  แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส  นายอำเภอตากใบ มอบ ห้องสุขาแก่กลุ่มทอผ้า บ้านโคกมะม่วง  หมู่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส