ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการประจำปี 2563

วันที่  28  กันยายน  2563 เวลา 08.30 น.-16.30  น. นายกาหลง แดงสุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มอบหมายให้ นางสาวอรทัย ทองคุปต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ประจำปี 2563 ณ.อาคารพิพิธภัณฑ์  สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่  3 ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด