ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาและพัฒนาจิตแก่ผู้สูงอายุฯ

วันที่  18  สิงหาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดโครงการปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาและพัฒนาจิตแก่ผู้สูงอายุ  ประจำปี  2563  (กิจกรรมทำวัตรเช้า) ณ วัดเพ็ญญาติ  ตำบลกะเปียด  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช