ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มอบหมายให้นางสาวอรทัย ทองคุปต์ ปลัด อบต.พร่อน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต. ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ชายทะเล บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ

เนื้อหาล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด