ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

ลิงค์ที่น่าสนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อ.ตากใบ

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑,๗๗๙ ถุง (รายละเอียด/ชุด ตามเอกสารเเนบท้าย) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ ๙) จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๕๗-๐๑๙ สายหลังโรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐. เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ.๕๗-๐๐๑,สาย นธ ๔๐๒๙ เเยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ - บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่ ตำบลพร่อน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๙๐๐ ตารางเมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EMS (ชุดสีกรมท่า พร้อมปักโลโก้) จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เเละต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส้วนตำบลพร่อน ก่อสร้างรั้ว ขนาดยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลอด LED ทีวี ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเเซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเเพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถฉุกเฉิน EMS หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๙๔ นราธิวาส จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการเเข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เเชร์บอล เปตองเเละตะกร้อ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลติกคอนกรีตสาย นธ.ถ.๕๗-๐๖๙,นธ.๔.๕๗-๐๗๑ สาย บ.โคกมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TONER -ORI FUJI - XEROX CT๒๐๒๓๒๙ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนขนาด ๙๘ x ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้สำหรับปลูกดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบานบุรีเหลือง ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลติกคอนกรีตสาย นธ.ถ.๕๗-๐๐๔,นธ.ถ.๕๗-๐๒๘,นธ.ถ.๕๗-๑๒๙,นธ.ถ.๕๗-๐๓๐,นธ.ถ.๕๗-๑๖๒,นธ.ถ.๕๗-๐๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรฯ โดยวิธีคัดเลือก

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร (โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ผืน (โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๑๕๕๗ โดยจัดซื้อเป็นคราวๆไป ตามใบสั่งน้ำมัน จำนวน ๖ เตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564  

          คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หัวพิมพ์ Print Head Canon CA ๙๑ BK จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า หมายลขทะเบียน ๘๐-๔๕๐๘ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายพรุปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมารับบริการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 


          -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายโครงการขนาด 1X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

           -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ คำเช่าพื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ คำบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนา หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน และพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

: 15 + 3 =
popup contact form joomla

ผู้บริหาร

กรมส่งเสริมฯ

เว็บลิงค์

สถิติผู้เข้าชม

351182
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้้ว
ทั้งหมด
460
366
2814
344826
1299
15486
351182

Your IP: 3.93.74.25
2023-02-03 20:52

facebook ของ อบต.