ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนฯ

นที่  20  กรกฏาคม 2563  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตากใบ ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  หมู่ที่ 2  บ้านไร่  ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส